Manifest #VisibilitzaElSàharaOccidental

Des de la ruptura dels acords d’alto el foc per part del Marroc el novembre del 2020, ha tingut lloc una escalada de tensions entre l’exèrcit marroquí i el Front Polisario, que s’ha traduït en un augment de l’opressió i la repressió contra la població civil i activistes sahrauís dels territoris ocupats del Sàhara Occidental.

A l’últim any, les activistes sahrauís han estat blanc d’atacs selectius de les forces d’ocupació marroquines, dificultant més la vida a les zones ocupades i generant un augment preocupant de les vulneracions dels drets humans.

L’augment de la repressió i les violacions dels drets humans un any després de la ruptura dels acords d’alto el foc es quantifiquen i contextualitzen en més de 160 vulneracions dels drets socials, econòmics, civils i polítics, que han pogut ser documentats al Sàhara Occidental ocupat. Afectant en gran part dones i menors d’edat col·lectius protegits de forma específica pel Dret Internacional Humanitari.

Les restriccions imposades per les forces d‟ocupació amb l’excusa del confinament, limiten les possibilitats per recollir i documentar els abusos. La manca de llibertat de moviment, l’absència d’institucions de denúncia, els escassos de mitjans i la manca de llibertat d’expressió i informació dificulten el monitoratge de les vulneracions de forma rigorosa i impedeixen obtenir testimonis gràfics, comunicats mèdics o persones disposades a comptar les agressions patides sense risc a patir represàlies.

Des del desallotjament de Gdeim Izik el 2010, la política sistemàtica de blindatge i expulsió d’observadors internacionals ha dificultat també l’accés a aquest territori a mesura que la vulneració dels drets humans és cada cop més greu.

El poble sahrauí als Territoris Ocupats, als Campaments de refugiades a Tinduf ia la diàspora, juntament amb la Federació ACAPS, NOVACT, AFAPREDESA i el Grup de Suport de Ginebra per a la Protecció i la Promoció dels Drets Humans al Sàhara Occidental (GSGPPDHSO) denunciem: l’augment de la repressió per part de les forces d’ocupació marroquines al Sàhara Occidental ocupat contra el poble sahrauí arran dels enfrontaments entre el Marroc i el Front Polisario el novembre de 2020, així com la manca d’acord per posar en marxa mecanismes oficials de monitorització i denúncia de vulneracions de drets humans, que alimenta el context d’ocupació i d’impunitat que exerceixen el Marroc al Sàhara Occidental.

Per tot això exigim:

Als organismes de les Nacions Unides: 

Que el Secretari General de l’ONU informi el Consell de Seguretat de l’ONU sobre la violació del dret internacional, el dret internacional humanitari i els drets humans al Sàhara Occidental.

Que la Representant Especial de Nacions Unides sobre Violència Sexual en conflicte, investigui i denunciï les agressions i la violència sexual que pateix el poble sahrauí i, en especial, les dones activistes sahrauís als territoris ocupats.

Que l’Assemblea General de l’ONU assumeixi les seves responsabilitats jurídiques i polítiques per acabar el procés de descolonització del Sàhara Occidental, de conformitat amb les resolucions 1514 (XV), 1956 (XVIII), 2229 (XXI) i 34/37.

Que el Consell de Seguretat de lONU inclogui lobservació i denúncia de la vulneració de drets humans i la garantia dun Estat de Dret, en el mandat de la MINURSO.

Que la MINURSO, protegeixi la població civil a les zones més properes al desenvolupament de les hostilitats i prengui urgentment el control de la zona d’amortiment al sud del Sàhara Occidental i garantir que es mantingui desmilitaritzada.

Que l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans enviï immediatament una missió d’observació al Sàhara Occidental i es pronunciï i condemni sistemàticament les violacions greus del dret internacional humanitari i les violacions i els abusos greus del dret internacional dels drets humans i prengui mesures concretes per a garantir la responsabilitat del Marroc com a potència ocupant del Sàhara Occidental.

Que el Consell de Drets Humans de l’ONU consideri la creació d’un mandat de Relator Especial sobre la situació al Sàhara Occidental ocupat, amb la finalitat de protegir eficaçment els drets dels grups de població especialment protegits, com ara les dones i la infància i adolescència.

Al Comitè Internacional de la Creu Roja i les Altes Parts Contractants dels Convenis de Ginebra de 1949

Que es permeti al CICR visitar i assistir les persones protegides, de conformitat amb les disposicions pertinents del Quart Conveni de Ginebra de 1949.

Que totes les Altes Parts Contractants de la Quarta Convenció de Ginebra de 1949 compleixin la seva obligació imperativa consagrada a l’article 1 i garanteixin el respecte de la Convenció al Sàhara Occidental.

SUMA’T AL MANIFEST

Si ets una organització, entitat o una persona individual signa el manifest i suma’t a la campanya per xarxes socials amb el hashtag #VisibilitzaElSaharaOccidental, per a denunciar la creixent vulneració de drets humans i repressió contra activistes, defensores de drets humans, organitzacions, periodistes i civils sahrauís al Sàhara Occidental ocupat, per part de les forces d’ocupació marroquines.

Selecciona abans de signar

Selecciona abans de signar

Entitats adherides
 1. Federeació ACAPS (Espanya)
 2. Novact (Espanya)
 3. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) (Equador)
 4. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) (Espanya)
 5. Madrasa Catalunya (Catalunya)
 6. NomadsHRC (Espanya)
 7. FiSahara (Espanya)
 8. ESCOLA EN PAU (Espanya)
 9. Amigos por un Sahara Libre (Mèxic)
 10. Plataforma Saguía el Hamra PSH (Espanya)
 11. International Platform of Jurists for East Timor (Països Baixos)
 12. Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia (Espanya)
 13. Equipo RASD TV (Sahara Occidental)
 14. Nación Andaluza (Espanya)
 15. ACAPS Anoia (Catalunya)
 16.  Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) (Espanya)
 17.  ASVDH (Sahara Occidental)
 18. Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado Español (Espanya)
 19. Club de lectura feminista y lgtbi “Lees otras cosas” (Espanya)
Persones individuals
 1. Mamuni Sidi (Espanya)
 2. Bachari Laabeid (Sàhara Occidental)
 3. Ahmed Hamadi (Espanya)
 4. Alamu Aomar (Espanya)
 5. Albert Giralt (Espanya)
 6. Toni Guirao (Espanya)
 7. Sonia Herrero (Espanya)
 8. Esther Tena (Espanya)
 9. Camille Baldran (França)
 10. Lucille Maybon (França)
 11. Óscar Cejudo Corbalán (Espanya)
 12. Catherine Le Moullec (França)
 13. Joussour de Citoyenneté (França)
 14. Datxu Peris Garcia (Espanya)
 15. Daniel Fondón (Espanya)
 16. Maribel Corbalán Sampayo (Espanya)
 17. Juan Antonio Cejudo Pavon (Espanya)
 18. Fatimetu yember (España)
 19. Mamina Chej Malainin (Espanya)
 20. Vanesa Merino Aparicio (Espanya)
 21. Clara Calderó Delgado (Espanya) 
 22. Alexia Regas (Espanya)